Åpent møte i Tromsø: Antibiotika – farvel?

20.11.2013

Genetic analysisEr antibiotikaresistens den største helsetrusselen i vårt århundre?

Tid: 06. desember 11.00-14.00

Sted: Auditorium 3, MH Bygget UiT

Bioteknologinemnda, Universitetet i Tromsø, GenØk og NORM – Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober inviterer til  «lang lunsj» i Tromsø 6. desember.

Oppdagelsen av antibiotika for snart hundre år siden revolusjonerte muligheten for medisinsk behandling. Nå blir stadig flere sykdomsframkallende bakterier motstandsdyktige mot antibiotika. I Europa dør 25 000 personer årlig av infeksjoner som skyldes antibiotikaresistente bakterier.

Hvordan påvirkes den mikrobielle økologien av feil bruk av antibiotika eller overforbruk innen helsevesen og landbruk? Hvilken betydning har genmodifiserte planter (GMO) med gener for antibiotikaresistens? Hvilke konsekvenser kan antibiotikaresistens få for menneskers helse, dyrehelse og økosystemene rundt oss? Og hva kan vi gjøre for å stanse fremveksten av resistente mikroorganismer?

Møtet er gratis og åpent for alle. Påmelding her grunnet enkel lunsjservering.

Følg denne linken for å se hele programmet.