Innspill til høring om GM bomull er nå publisert

11.11.2013

GenØk har gitt innspill til den offentlige høringen av søknad EFSA/GMO/NL2009/68 som gjelder mat, fòr, import og prosessering av genmodifisert bomull linje 281-24-236×3006-210-23xMON88913 produsert av Agrigenetics, Inc. d/b/a Mycogen Seeds.

Konklusjon

Vi trekker frem mangler i dossieret som ikke gir grunnlag for en konklusjon om sikker bruk, samfunnsnytte og bidrag til bærekraftighet av 281-24-236×3006-210-23xMON88913 bomull. Søker har ikke inkludert noe av den informasjonen omkring samfunnsnytten og bærekraftighet til 281-24-236×3006-210-23xMON88913 bomull som kreves i den norske genteknologiloven (Appendix 4) for godkjenning i Norge.

Hovedkonklusjon og anbefalinger

Søker konkluderer med at det ikke er behov for en overvåkningsplan på bakgrunn av tidligere godkjenning av 281-24-236×3006-210-23xMON88913 for mat og fór. Vår vurdering er at det er behov for en overvåkningsplan.

Søker gir ikke opplysninger som adresserer vurderingskriteriene bærekraft, samfunnsnytte og etiske aspekter som forutsettes anvendt i den norske genteknologiloven. I denne sammenheng er det viktig å få dokumentert erfaringer med hensyn på effekter på miljø, helse og samfunnsaspekter. Denne type dokumentasjon er ikke vedlagt søknaden om omsetting av mat produsert fra 281-24-236×3006-210-23xMON88913 bomull eller inneholdende ingredienser produsert fra 281-24-236×3006-210-23xMON88913 bomull.

Vår konklusjon er at norske myndigheter ikke godkjenner 281-24-236×3006-210-23xMON88913 bomull for bruk i mat, fôr og import som det søkes om.

Benytt denne linken for å lese hele innspillet.

Idun M. Grønsberg, Lise Nordgård, Marek Chura og Marianne Iversen.