Regionalt kurs i Brasil over

11.11.2013

04. – 09. november holdt GenØk i samarbeid med TWN og UFSC et regionalt biosikkerhetskurs i Florianópolis, Brasil. Kurset var vellykket og nedenfor kan dere se et bilde av deltagere, foredragsholdere og bidragsytere til kurset.

DSC_1611

Kurset var utformet for å gi beslutningstakere, myndigheter, forskere og frivillige organisasjonere/sivile samfunns ledere, (spesielt fra utviklingsland) nødvendig, balansert og kritisk kunnskap og opplæring i GMOproblematikk. Gjennom forelesninger, laboratorie-demonstrasjoner, gruppearbeid og diskusjoner tilbydte vi kapasitetsbygging innenfor biosikkerhet i en helhetlig ramme.

125 personer fra 32 forskjellige land hadde søkt om å få delta i kurset, og ca. 40 ble tildelt en sponset plass.

Kurset ble finansiert med bevilgninger fra Norad.

Det neste regionale kurset blir holdt i 2014 i Moldova.