Faguttalelse vedrørende sluttvurdering av genmodifiserte planter

05.11.2013

Faguttalelse fra GenØk vedrørende sluttvurdering av de genmodifiserte plantene 1507×59122, 59122x1507xNK603 og 59122xNK603

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har publisert en endelig helse- og miljørisikovurdering av tre genmodifiserte mais linjer: 1) 59122xNK603 (EFSA/GMO/UK/2005/20), 2) 59122x1507xNK603 (EFSA(GMO/UK(2005/21) og 3) 59122xNK603 (EFSA/GMO/UK/2005/20). Disse tre maisplantene er alle stablede hybrider (”multistack”) med ulike pesticid-kodende gener (Bt-toksiner) innebygd. I tillegg er de tolerant for to ulike sprøytemidler, glufosinat ammonium og glyfosat.

GenØk har ikke tidligere vurdert de aktuelle søknadene, men har trukket fram noen momenter som vi mener er viktige når det skal gjøres en endelig vurdering av disse genmodifiserte maislinjene.

Les hele uttalelsen her: Faguttalelse fra GenØk