GenØk har gitt innspill til den offentlige høringen som gjelder import og omsetning av genmodifisert nellik

24.10.2013

Søknaden C/NL/13/01 som gjelder genmodifisert nellik, SHD-27531-4, er sendt inn av Suntory Holdings Limited.

Konklusjon

GenØk kan ikke se at denne typen nellik utgjør noen risiko for helse og miljø ved import til Norge. I dyrkningslandet Colombia kan nelliken representere en miljørisiko på grunn av at den er tolerant mot sprøytemidlet klorsulforon. Når det gjelder samfunnsnytte og bærekraft oppgir ikke søker noe informasjon om dette i dyrkningslandet. En eventuell samfunnsnytte i Norge vil være avhengig av om norske forbrukere vil synes at et bredere utvalg av nellik vil være interessant. GenØk kan ikke se at denne type nellik utgjør noen stor samfunnsnytte i Norge eller at søknaden oppfyller den norske genteknologilovens krav om at en GMO skal bidra til en mer bærekraftig utvikling.

Vår konklusjon er at norske myndigheter på bakgrunn av slik søknaden foreligger i dag ikke godkjenner bruk av genmodifisert nellik, SHD-27531-4 til import og omsetning.

Innspillet er skrevet av Lise Nordgård, Idun M. Grønsberg og Marek Cuhra.

Følg denne linken for å lese hele innspillet.