Statsbudsjettet 2014

14.10.2013

Statsbudsjettet ble framlagt i dag og Genøk er satt opp med 13,9 millioner kroner for 2014. Det er noe mindre enn vi hadde håpet på. Vi vil arbeide for at Genøk får økte budsjettrammer i endelig statsbudsjett ved å holde god kontakt med de politiske myndigheter, samt vise Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet at vi er leveringsdyktige på de områdene som skisseres i styringsdialogen. Genøk skal være forutsigbar i leveringer og troverdig i forskning, rådgivning og formidling.