Åpne møter i Oslo, Trondheim og Tromsø om global helse og fremtidens helseforskning, 21.-23. oktober 2013

25.09.2013

Må nye medisiner nødvendigvis være dyre og patenterte? Kan vi se for oss en annen type medisinforskning, basert på tanken om at fem tusen hoder tenker bedre enn fem? Hvorfor forskes det ikke mer på sykdommer som malaria og tuberkulose, som tar livet av millioner i fattige land?

Dette er noen av spørsmålene Bioteknologinemnda ønsker å sette på dagsorden når vi inviterer den indiske professoren og entreprenøren Samir Brahmachari til å holde foredrag i tre norske byer:

  • Oslo 21. oktober kl. 15:30-17: Universitetet i Oslo, Helga Engs hus, auditorium 2.
  • Trondheim 22. oktober kl. 11:15-13: NTNU Campus Øya, Laboratoriesenteret, auditorium LA21.
  • Tromsø 23. oktober kl. 14:15-15:45: Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet, Store auditorium.

Brahmachari er sjefsmentor for det India-baserte prosjektet Open Source Drug Discovery (OSDD), som har som ambisjon å utvikle bedre og billigere medisiner mot sykdommer som særlig rammer fattige land. OSDD er et åpent, internasjonalt forskningssamarbeid hvor alle som ønsker, kan bidra til forskningen gjennom en internettportal. Medisinene OSDD utvikler, skal selges rimelig som generiske produkter. OSDD har allerede oppnådd imponerende forskningsresultater, og har publisert i internasjonale topptidsskrifter.

I foredragene sine skal Brahmachari fortelle om en ny måte å drive medisinsk forskning på, og om visjonen om gode og rimelige helsetjenester for hele verdens befolkning. Målgruppen er alle som er interessert i globalhelse, innovativ forskning eller nord/sør-spørsmål.

Arrangementene er gratis og åpne for alle. Påmelding for enkel matservering etter arrangementene.

Klikk her for å lese mer og melde deg på.