Forskningsdagene 2013, GenØk inviterer til debatt om GM laks og GM laksefôr

05.09.2013

Norsk lakseeksport går så det suser. Laksen er populær hos forbrukerne og produsentene klarer nesten ikke oppfylle behovet fra kundene om stadig mer av denne gode råvaren. Produksjonen i våre oppdrettsanlegg økes og lakseeventyret ser ut bare å fortsette.

plakat-3Men samtidig er det fortsatt spørsmål rundt kvaliteten av foret samt produksjonsmetodene og den betydning dette kan ha for fiskekjøttet og miljøet. Miljøvernere påstår at laksen inneholder miljøgifter og noen forskere advarer mot bruk av bioteknologiske løsninger som gen-modifisert hurtigvoksende laks eller gen-modifisert laksefor.

Det er ikke bestandig lett å vurdere realitetene i sånne komplekse sammenhenger og derfor har vi i regi av Forskningsdagene invitert til åpen paneldebatt på Norges Fiskerihøgskole med deltakelse av forskere, representanter for oppdrettsnæringen, produsenter av laksefor samt miljøvernorganisasjoner. Deltakerne i debatten vil presentere faglige synspunkter basert på forskningsresultater og vi forventer interessante diskusjoner med utgangspunkt i vitenskapelige fakta.

Norges Fiskerihøgskole – UiT Norges Arktiske Universitet

Onsdag 18. september, 14.00 -15.30