Med vannlopper i blodet

12.06.2013

D magna w eggs utsnitt finalUniversitetet i Tromsø skriver om vår engasjerte stipendiat Marek Cuhras forskning.

I en artikkel i avisen Labyrint skriver de om hans ferd fra København til Tromsø der han nå forsker på vannlopper.

«Er man opptatt av naturens helsetilstand, kan faktisk fem millimeter store vannlopper gi svært interessante svar.»

Les hele artikkelen her.