Rapport fra workshop: GMO Options in Agriculture for Climate Change Adaptation

11.06.2013

The Julius Nyerere Professorial Chair in climate change and environment ved Universitetet i Dar es Salaam arrangerte i samarbeid med Visepresidentens kontor (Miljøavdelingen), GenØk og Third World Network en workshop og et åpent debattmøte 6.-8. desember 2012 i Dar es Salaam, Tanzania. Forskere, akademikere, forvaltere og NGOer fra Øst-, Sør- og Sentral-Afrika deltok på workshopen med tema:»GMO Options in Agriculture for Climate Change Adaptation».

De lokale arrangørene har skrevet en rapport fra workshopen. Rapporten belyser viktige problemstillinger knyttet til klima og landbruk, og gir et sammendrag av de ulike presentasjonene og gruppediskusjoner.

Les rapport: workshop_report

Dette prosjektet er en del av GenØks kapasitetsbyggingsprogram finansiert av Norad.