GenØk i dansk TV program om GMO: folket krever merking av matprodukter fra dyr fôret med genmodifisert materiale

10.06.2013

Det danske forbrukermagasinet Kontant har spurt danske forbrukere om deres holdning til GMO-fôr og merking av kjøttprodukter fra GMO-fôrede dyr. Flere bønder rapporterer også endring i dyrenes helse når de gis GMO-fôr vs. ikke-GMO-fôr. Blant de fagpersonene som uttaler seg er GenØks Thomas Bøhn.

Se programmet på DR: http://www.dr.dk/tv/se/kontant/kontant-53#!/03:31