Forskning dokumenterer redusert vekst og økt abort hos vannloppe Daphnia magna utsatt for lave konsentrasjoner av glyfosat og Roundup

08.03.2013

Marek Cuhra, Terje Traavik og Thomas Bøhn har publisert en ny artikkel.

Clone- and age-dependent toxicity of a glyphosate commercial formulation and its active ingredient in Daphnia magna

D magna w eggs utsnitt finalAbstract:

Glyfosat er verdens største ugressmiddel målt både i tonnasje og finansiell omsetting. Glyfosat fins mellom annet i Roundup som brukes i store mengder i dyrking av mellom annet mais og soya som er gen-modifisert til å tolerere denne giften. Glyfosat brukes også i landbruk, skogbruk og hagebruk her i Norge.

Basert på tidlige undersøkelser utført av industriselskapene har myndigheter og fagfolk klassifisert glyfosat som relativt mildt giftstoff uten sterk giftvirking på naturmiljøet, dyr og mennesker.

GenØk har gjennomført omfattende testing av både glyfosatkjemikaliet for seg, samt av sprøytemidlet Roundup som inneholder stoffet. Resultatene var overraskende, da de systematisk viser at stoffene er betydelig mer giftige for vannlevende organismer, enn tidligere antatt.

Resultatene indikerer at nåværende bruk av glyfosat og Roundup, med de konsentrasjoner man finner i bekker og elver rundt om i Verdens industrielle landbruksområder, vil ha negativ innvirking på artsmangfoldet av evertebrate planktonorganismer som vannloppen Daphnia magna. Laboratorieundersøkelsene viser at vanlig forekommende mengder av Roundup i vannet medfører abort av umodne egg og fostre. Videre er det overraskende er at enda mindre mengder av glyfosat og Roundup ses å ha signifikant hemmende effekt på kroppsveksten til forsøksdyrenes unger.

Artikkelen kan lastes ned her.