Innspill til Genteknologiutvalget

22.11.2021

GenØk har levert innspill til Genteknologiutvalget vedrørende utvalgets mandat til oppdatering av kunnskapsgrunnlaget i Norge innen området genteknologi og genmodifiserte organismer.
Les høringsinnspill


GenØk-Senter for biosikkerhet arbeider med forskning og forskningsbaserte problemstillinger med formål om å gi råd vedrørende trygg bruk av bioteknologi. GenØk mener at genteknologiloven slik den er i dag representerer en god lov ved at den fremmer trygg og bærekraftige genmodifiserte og genredigerte organismer. Vi ser at veiledningsdokumenter bør oppdateres med hensyn på bruk av nye sekvenseringsteknikker samt -omics verktøy. Dette kan føre til at en kan effektivisere risikovurderingen og at bruk av felt- og dyreforsøk kan reduseres. Veiledningsdokukmentene kan også vurderes med hensyn på om de kan tilpasses ulik bruk av genredigering (SDN-1 versus SDN 2 og 3). Metoder for å detektere og spore genredigerte organismer må utvikles. Merking er viktig for forbruker rettigheter og tillit. Merking er også viktig for sporing av den genredigerte organismen i miljøet og i matkjeden. Vi vil også påpeke at en etisk vurdering av en GMO eller en genredigert organisme må følge aksepterte og transparente metoder og med basis i relevante verdier og prinsipper. Dette sikres ved å involvere et bredt utvalg av befolkningen.

Foto: AdobeStock_320255673