Ny artikkel: Genome editing on finfish: Current status and implications for sustainability

07.06.2021

Blix TB, Dalmo RA, Wargelius A, Myhr AI. Genome editing on finfish: Current status and implications for sustainability. Rev Aquacult. 2021;00:1–20. https://doi.org/10.1111/raq.12571

Bruk av CRISPR har blitt presentert som en av de nyeste løsningene på flere av utfordringene akvakultur rundt om i verden sliter med. Med genredigeringsverktøy som CRISPR kan man slå ut, moderere eller sette inn gener i organismer. Vi har systematisk gjennomgått litteraturen og funnet 56 studier som beskriver bruk av CRISPR og lignende verktøy på ulike fiskearter som brukes i oppdrett rundt om i verden. Laks er den arten som er nest mest brukt i forskningen, etter tilapia, og Kina er landet som har gjort flest studier på dette området, etterfulgt av USA og Norge. Majoriteten av studiene fokuserer på å utvikle løsninger for akvakultur, mens andre jobber mer generelt opp mot grunnforskning og fiskeanatomi og fysiologi. Egenskapene som det forskes på er reproduksjon og utvikling, vekst, pigmentering, sykdomsresistens, bruk av trans-GFP og omega-3 produksjon i fisk. Vi har identifisert flere tekniske utfordringer med genredigeringsteknologi i fisk som trekkes frem i studiene. I tillegg diskuterer vi hvordan regulering av genredigerte organismer foregår i de ulike landene presentert i studiene. Artikkelen diskuterer også hvordan og hvorvidt de ulike løsningen kan bidra til bærekraftig utvikling, og konkluderer med at det er hensyn til biodiversitet som bør stå i fokus i en eventuell vurdering av fremstilling og bruk av nye modifiserte organismer.