Policy brief: Operasjonalisering av etikk-kriteriet i genteknologiloven

16.12.2020

Operasjonalisering av etikk-kriteriet i genteknologiloven: Behov for etisk ekspertise og et representativt utvalg av etiske verdier i saksbehandling
Policy brief av Trine Antonsen og Tim Dassler, desember 2020

Sammendrag
Å foreta en etisk vurdering er en kompleks, dynamisk og omfattende prosess som krever at saksbehandlerne har både etisk ekspertise og praktisk kunnskap. En etisk vurdering av en genmodifisert organisme må gjennomføres etter aksepterte og transparente metoder, være basert i relevante hensyn slik at resultatet er en samlet, skjønnsmessig beslutning. En etikkveileder må dekke et bredt utvalg av verdier, slik at ingen grupper, aktører eller områder som samfunnet ønsker å ta hensyn til blir utelatt.

Anbefaling
Vi anbefaler at en etisk vurdering utføres av fagpersoner med etisk ekspertise og praktisk kunnskap, og at brukere og relevante aktører og interessegrupper involveres aktivt.
Vi anbefaler i tillegg at veilederen inkluderer et bredere utvalg av etiske verdier enn det Bioteknologirådet legger til grunn.

Les hele dokumentet