Jérémie McGowan begynner på GenØk som designer og kurator i ReWrite

27.08.2020

Foto: Marius Fiskum / www.mariusfiskum.no

Forrige uke hadde Jérémie McGowan sin første dag på GenØk. Han går inn i en 30% stilling som designer og kurator i NFR-prosjektet ReWrite. Prosjektet jobber frem ny filosofisk og kulturell kunnskap om hvordan forholdet mellom mennesket og natur påvirker, og påvirkes av, moderne bioteknologi.

Jérémie skal jobbe med prosjektets 3. arbeidspakke, som undersøker hvordan kunstnerisk forskning og metoder kan brukes til å utvikle nye forståelser og alternative perspektiver rundt bioteknologiske fremtidsscenarier. Han gleder seg virkelig til arbeidet: «ReWrite tar opp komplekse, samfunnsrelevante problemstillinger med stor potensial for eksperimentering innenfor kunst og design. Her er det mye å ta tak i, og jeg ser frem til å utvikle, sammen med resten av ReWrite teamet, diverse forslag og prototyper som kan være både kritisk, spekulative og lekende etter behov. I tillegg er det en enormt spennende, tverrfaglig arbeidsmiljø på GenØk. Å inngå i dette som designer er en drømmesituasjon!»

Forsker og koordinator av ReWrite, Trine Antonsen, ser fram til et spennende samarbeid: «De vitenskapelige og politiske debattene om utvikling og bruk av ny genteknologi, slik som CRISPR, er ofte polariserte og fjerne fra folks hverdagsliv. Dette til tross for at dette til syvende og sist handler om betydningen til noe vi alle forholder oss til hver eneste dag, nemlig maten vår. I ReWrite ønsker vi å bringe inn kunst og design for å stimulere til kreativ tenkning om fremtidas mat. Med sin unike bakgrunn vil Jérémie jobbe for å stimulere til et bredt engasjement i den offentlige debatten. Vi er svært glade for å få Jérémie med på ReWrite-laget.»

Med internasjonal bakgrunn innen design, kunst, forskning, undervisning og kuratering, har Jérémie tidligere vært blant annet direktør på Nordnorsk Kunstmuseum, seniorkurator ved Nasjonalmuseet, og førsteamanuensis på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Hans engasjement på GenØk varer til februar 2022.