Trine Antonsen

Tittel: Forsker II (80% stilling)
E-post: trine.antonsen@uit.no

Trine Antonsen tok sin Ph.D. ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo i 2017. Avhandlingen «Agrarianism and our dependence on nature» er et dydsetisk forsvar for at verdier og idealer som stammer fra jordbruket er nyttige for vår tenkning omkring relasjonen mellom menneske/natur og for å komme nærmere en løsning på miljøkrisa. Antonsen har også en MA i språkfilosofi og and BA i Kjønn, feminisme og likestilling fra UiO. Hun har vært på utveksling både som student og forsker, til Birkbeck College, University of London, Rutgers University, in New Jersey, USA og the University of Montana, Missoula. I perioden 2013-2018 har hun jobbet som universitetslektor og seinere førsteamanuensis ved UiT med undervisning i ex.phil., feministisk filosofi, veiledning av BA- og MA-studenter og forskningsledelse (FemPhil).

Trine ble ansatt på GenØk i 2018. Hun er forsker og koorinator av NFR-prosjektet ReWrite. Prosjektet studerer forholdet mellom mennesket og natur og hvordan vår forståelse av naturen påvirker – og påvirkes av ny bioteknologi, slik som genredigering. Trine er medlem av GenØks forskningsgruppe ELSA, og hun bidrar jevnlig til GenØks «Science forum».

Trine er Førsteamanuensis II ved UiT Norges Arktiske Universitet. Hun er medlem av redaksjonsrådet i Norsk Filosofisk Tidsskrift og «editorial manager» i Food Ethics. Hun er også medlem av to forskningsgrupper ved UiT: FemPhil og Environmental Philosophy Research Group. I tillegg til å jobbe med filosofien til mat og jordbruk, har Trine publikasjoner innenfor teknologifilosofi, naturlighet og bioteknologi. Hun har også interesser innenfor feministisk filosofi, dydsteori, og hun organiserer en tverrfaglig lesegruppe om naturtekster og forbindelsen mellom litteratur og filosofi. Hun har holdt en lange rekke foredrag, nåde i og utenfor akademia, om alt fra seksuell trakassering til arbeidets rolle i et godt liv.

Publikasjoner av Trine Antonsen i Cristin: https://app.cristin.no/persons/show.jsf?id=3984