Jérémie McGowan

Tittel: Kurator/designer (30% stilling)
E-post: jeremie.m.mcgowan@uit.no

Foto: Marius Fiskum / www.mariusfiskum.no

Jérémie er kunstner og designer med doktorgrad i kunsthistorie og –teori fra University of Edinburgh. Han jobber på GenØk som designer og kurator i ReWrite.

Med internasjonal bakgrunn innen design, kunst, forskning, undervisning og kuratering, har Jérémie tidligere vært blant annet direktør på Nordnorsk Kunstmuseum, seniorkurator ved Nasjonalmuseet, og førsteamanuensis på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Han er særlig interessert i måten design kan brukes som verktøy for kritisk tenkning, spekulasjon, fiksjon og samfunnsengasjement. Jérémie vil også gjør sitt for at forskning skal være litt mer punkrock i sitt formidlingsarbeid og kommunikasjon.