Jennifer Ann Lillebo Nunn

Tittel: Forsker II
E-post: jennifer.nunn@uit.no

Dr. Jennifer A. L. Nunn er utdannet sivilingeniør i bioteknologi, med bakgrunn i molekylær biologi. Dr. Nunn avla i 2014 sin doktorgrad ved UiT – Norges Arktiske Universitet, under veiledning av Professor Terje Johansen, Institutt for Medisinsk Biologi. Tittelen på doktorgradsavhandlingen er “Functional characterization and regulation of the selective autophagy receptor NBR1”. Etter avlagt doktorgrad jobbet hun som administrativ koordinator for BioStruct – en Nasjonal Forskerskole for PhD-studenter innen strukturbiologi.

Videre har Dr. Nunn jobbet som postdoktor ved Institutt for Farmasi, UiT, med Professor Ole Morten Seternes. Tittelen på postdoktorprosjektet var “The atypical ERK3 MAP kinase signaling pathway as a potential therapeutic target for metastatic breast and lung cancer”.

Hos GenØk forsker Dr. Nunn på biosikkerhet ved genredigering, og jobber for tiden på prosjektet “IRSA: genere ny kunnskap om CRISPR/Cas9 genredigering i en Atlanterhavslaks smittsom sykdom modell slik at teknologien kan bli anvendt på en ansvarlig og bærekraftig måte i fremtiden”. Gjennom dette prosjektet vil GenØk erverve mer kunnskap om genredigering i oppdrettslaks, samt hvordan CRISPR/Cas9-teknologien kan brukes på en ansvarsfull og bærekraftig måte.

Publikasjonsliste