Inger Ottesen

Tittel: Økonomiansvarlig
Telefon: +47 77 64 51 28
Mobil: +47 95 94 53 58
E-post: inger.ottesen@uit.no

Inger har utdannelse fra både BI og Bankademiet.  Hun har tidligere arbeidet med økonomi og arbeidslinjer i Norges Bank på ulike nivå og områder i organisasjonen.  Hun kom til GenØk i august 2007, fra en stilling som avdelingsleder i Nokas avd. Tromsø.

Pr i dag har hun ansvaret for økonomi og lønn i GenØk, det gjelder både systemer, den praktiske gjennomføringen og økonomi på prosjektnivå.  De senere år er det gjennomført deltidsstudier ved UiT Norges arktiske universitet for å styrke den formelle bakgrunnen.