Anne Ingeborg Myhr

Tittel: Direktør
Telefon: +47 77 64 46 42
Mobil: +47 95 42 90 15
E-post: anne.i.myhr@uit.no

» Last ned CV

Anne Ingeborg Myhr er direktør ved GenØk – Senter for biosikkerhet. Hun er sivilingeniør i bioteknologi fra NTNU, Trondheim, og har en doktorgrad fra Institutt for medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø. Hennes forskningserfaring er hovedsaklig innenfor risikovurdering og risikohåndtering av GMO samt etiske, sosiale og juridiske aspekter (ELSA) knyttet til genteknologi. I løpet av de siste årene har forskningsfokus blitt utvidet til å omfatte ansvarlig og bærekraftig bruk av nye bioteknologier inkludert genredigering og syntetisk biolog. Hun er i dag styreleder av Norges forskningsråd sitt porteføljestyre for landbasert mat, miljø og bioressurser, og hun er medlem av Bioteknologirådet, Teknologirådet og Granskningsutvalget. Internasjonalt har hun vært involvert i ulike problemstillinger knyttet til GMO, inkludert en EU ekspert arbeidsgruppe om GMO overvåking og relatert til sosio-økonomiske aspekter under Cartagena-protokollen om biosikkerhet.