Personvernerklæring

Juni 2018

1) Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder for GenØk – Senter for biosikkerhet og forklarer hvilken informasjon vi samler inn om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

GenØk – Senter for biosikkerhet, ved direktøren, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Grunnlaget GenØk – Senter for biosikkerhet har for å behandle personopplysninger vil variere, men vil i henhold til personopplysningsloven § 8 bokstav a og b bestå av samtykke fra den registrerte eller fordi det er lovpålagt. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å oppfylle en avtale med den registrerte eller for å oppfylle en rettslig forpliktelse.

Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav c.

2) Om personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og adferdshistorikk.

All behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er direktøren som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

3) Hva slags opplysninger samler vi inn?

Under følger en oversikt over hvordan vi typisk samler inn personopplysningene og hvilke opplysninger dette typisk er. Vi samler ikke inn sensitiv informasjon.

a) Opplysninger du selv oppgir til oss

Når du sender oss en henvendelse eller registrerer deg på et seminar via vår nettside, må du oppgi en del informasjon som lagres av oss, slik som navn, e-postadresse og mobilnummer.

b) Opplysninger vi får gjennom bruk av tjenestene våre

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Vi samler blant annet informasjon om:

i) Din enhet og internett-tilkobling:

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Data knyttet til informasjonskapsler slettes automatisk 14 måneder etter registering.  Du kan selv administrerer bruken av informasjonskapsler.

ii) Bruk av tjenestene:

GenØk har tilgang til informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder via Google Analytics. Vi registrerer informasjon om din bruk av tjenestene, som hvilke sider du er inne på, når du er inne på sidene samt hvilke funksjoner du har brukt på sidene.

Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adresser.

iii) Informasjon om posisjon:

Vi kan også registrere din geografiske posisjon når du bruker våre tjenester.

4) Hva brukes opplysningene til?

Vi bruker personopplysninger til følgende formål:

a) For å levere og forbedre tjenestene våre

Vi bruker personopplysninger for å tilpasse tjenestene våre til brukerne. Vi bruker også personopplysninger for å sikre en best mulig brukeropplevelse for deg, blant annet ved å tilpasse visningen av innholdet til din skjerm/enhet og å sørge for raskest mulig lasting av sidene.

b) For å utarbeide statistikk

Vi utarbeider statistikk. Dette gjør vi for å kunne forbedre og videreutvikle tjenestene våre.

5) Deling av opplysninger

Vi deler ikke personopplysninger med tredjepart verken innen Norge, EU/EØS eller utenfor EU/EØS. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Funksjonen «Del med andre» kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn, som for eksempel Facebook eller Twitter. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

6) Administrering av personopplysninger

GenØk har inngått avtale med følgende databehandlere:

  • Visma
  • UiT Norges arktiske universitet
  • Jobbnorge

Ved spørsmål vedrørende dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på post@genok.no. Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene iht personopplysningsloven § 18 og GDPR art. 15. Du har også rett til å få behandlingen begrenset i visse tilfeller iht GDPR art 18.

7) Sletting av persondata

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer.

Du har krav på at alle våre opplysninger om deg skal kunne slettes på oppfordring, uten sporbarhet, så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre disse. Du kan henvende deg angående dette via e-post til post@genok.no

8) Sikring av persondata

Vi bruker hensiktsmessige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger som er under vår kontroll mot uautorisert tilgang, innhenting, bruk, videreformidling, avsløring, kopiering, modifisering eller avhending.

9) Særlig om nyhetsbrev på e-post

Dersom du har gitt et aktivt samtykke til oss, kan vi sende deg nyhetsbrev på e-post eller med andre elektroniske kommunikasjonsmetoder i henhold til markedsføringsloven § 15. Du kan når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av nyhetsbrev gjennom avmeldings-funksjonen i e-postene.

10) Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

11) Rett til å klage

Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet, her Datatilsynet, i henhold til GDPR artikkel 13 (2) bokstav d.

12) Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig i GenØk – Senter for biosikkerhet er direktør Anne Ingeborg Myhr (anne.myhr@genok.no). Har du spørsmål om vår personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på post@genok.no.