Amaranta Herrero
Forsker II

Anne Ingeborg Myhr
Direktør

Arinze Okoli
Forsker II

Berit Tømmerås
Forsker III/Lableder

Cathrine Brynjulfsen
Administrasjonskonsulent

Elisabeth Olsen
Labingeniør

Fern Wickson
Forsker I/Forskningsleder

Flor Rivera Lopez
Stipendiat

Hermoine Jean Venter
Forsker III

Idun Merete Grønsberg
Forsker II/Rådgivningsleder

Inger Ottesen
Økonomiansvarlig

Jan Husby
Seniorrådgiver

Kaare Magne Nielsen
Seniorrådgiver (20 %)

Katrine Jaklin
Administrasjons- og kommunikasjonsleder

Lise Nordgård
Forsker II/Forskningsleder

Malachy Ifeanyi Okeke
Forsker II

Michael J. Bernstein
Forsker II

Morten Tryland
Seniorrådgiver (10%)

Odd-Gunnar Wikmark
Forsker II/Forskningsleder

Rosa Binimelis
Forsker II

Sarah Agapito-Tenfen
Forsker II (i permisjon)

Sofie Furuholmen-Jenssen
Forsker III

Thomas Bøhn
Forsker I

Yehia Eltemsah
Forsker II