Amaranta Herrero
Forsker II

Anne Ingeborg Myhr
Direktør

Arinze Okoli
Forsker II

Elisabeth Olsen
Labingeniør

Fern Wickson
Forsker I/Forskningsleder

Flor Rivera Lopez
Stipendiat

Hermoine Jean Venter
Forsker III

Idun Merete Grønsberg
Forsker II

Inger Ottesen
Økonomiansvarlig

Katrine Jaklin
Administrasjons- og kommunikasjonsleder

Michael J. Bernstein
Forsker II

Odd-Gunnar Wikmark
Forsker II/Forskningsleder

Rosa Binimelis
Forsker II

Sarah Agapito-Tenfen
Forsker II