Anne Ingeborg Myhr
Direktør

Arinze Okoli
Forsker II / Prosjektleder

Flor Rivera Lopez
Stipendiat

Idun Merete Grønsberg
Forsker II

Inger Ottesen
Økonomiansvarlig

Jennifer Ann Lillebo Nunn
Forsker II

Jérémie McGowan
Kurator/designer (30% stilling)

Katrine Jaklin
Administrasjons- og kommunikasjonsleder

Odd-Gunnar Wikmark
Forsker II

Philomena Chu
Forsker II

Raj Kumar Thapa
Forsker

Saminathan Subburaj
Forsker II

Sarah Agapito-Tenfen
Forsker II

Sigfrid Kjeldaas
Forsker II

Tim Dassler
Forsker III

Torill Blix
Doktorgradsstipendiat

Trine Antonsen
Forsker II (80% stilling)