Amaranta Herrero
Forsker II

Anne Ingeborg Myhr
Direktør

Arinze Okoli
Forsker II

Fern Wickson
Forsker I (15% stilling)

Flor Rivera Lopez
Stipendiat

Idun Merete Grønsberg
Forsker II

Inger Ottesen
Økonomiansvarlig

Jennifer Ann Lillebo Nunn
Forsker II

Katrine Jaklin
Administrasjons- og kommunikasjonsleder

Lise Nordgård
Forsker II (10% stilling)

Michael J. Bernstein
Forsker II (10% stilling)

Odd-Gunnar Wikmark
Forsker II

Raj Kumar Thapa
Forsker

Sarah Agapito-Tenfen
Forsker II

Trine Antonsen
Forsker II (80% stilling)