BAT

 

Biosikkerhetsverktøyet BAT (Biosafety Assessment Tool)

BAT er utviklet gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Centre for Integrated Research in Biosafety (INBI), New Zealand og GenØk, og er en del av kompetanseutviklingsprogrammet som drives med støtte fra NORAD.

BAT er en gratis, internettbasert tjeneste som vil være tilgjengelig for både spesialister og andre interesserte. Tjenesten er et praktisk verktøy for å vurdere risikoen ved å anvende forskjellige genmodifiserte organismer (GMO) for bruk som mat, medisin eller ved frigivelse i naturen. Dette betyr at politikere, myndigheter/forvaltere, NGO’er, forskere og andre kan hente fram og tilpasse informasjon om biosikkerhet fra toppsjiktet av vitenskaplig og teknisk litteratur og bruke den i sine egne risikovurderinger eller til vurdering av evalueringer utført av andre.

BAT vil både kunne hjelpe med å identifisere relevante problemstillinger, til å bygge opp en omfattende bakgrunnsvurdering av teknisk informasjon, og vil også kunne identifisere tilleggspørsmål eller usikkerheter som bør vurderes av myndighetene eller søkeren. BAT kan derimot ikke fortelle brukeren om en GMO skal aksepteres eller avises, men verktøyet kan brukes i vurderingen av risiko ved nye GMO’er og i forvaltningspolitikk.

Innholdet i BAT

  • En guide i hvordan å tilnærme seg en GMO søknad
  • Informasjon om referanser for evalueringen av vitenskaplig
  • innhold i søknader for et GMO produkt
  • Teksteksempler av risikovurderinger som også kan brukes som mal.
  • En interaktiv database med informasjon for å hjelpe forvaltere med å vurdere miljø, sosiale, politiske og økonomiske kontekster i tillegg til vitenskapelig risiko.
  • Sjekklister ved risikovurderinger.

Last ned BAT