Forskning

Genetic analysis

Forskning ved GenØk er organisert innenfor fire fagområder

  • Molekylær- og mikrobiologi
  • Virologi og vaksiner
  • Økotoksiologi, økologi og økosystem
  • Samfunn, økologi og etikk

GenØk driver genøkologisk forskning og forskningsbasert virksomhet godt forankret i føre var prinsippet som bidrar til en tryggere bruk av bioteknologi. Som et nasjonalt kompetansesenter for biosikkerhet har vi et spesielt ansvar for å undersøke uønskede effekter på helse, miljø og samfunn i miljø der man velger å bruke genmodifiserte organismer (GMO).

Hovedfokus for GenØk sin biosikkerhetsforskning er forankret i vår strategi som er å:

  • Utvikle og bruke metoder og modellsystem for å kunne avdekke uønskede effekter av GMO
  • Overvåke og kontrollere miljø og samfunn for uønskede effekter av GMO
  • Drive framtidstenkning om nye bioteknologier, metoder og produkter