Mulige kilder til nye bioflokkulanter – samarbeid med University of Fort Hare

24.11.2015

Forskerne fra Fort Hare ga en gjesteforelesning til GenØk-ansatte.

Forskerne fra Fort Hare hadde en gjesteforelesning for GenØk-ansatte.

GenØk og University of Fort Hare i Sør-Afrika har et prosjektsamarbeid gjennom Norges Forskningsråds SANCOOP-program (South Africa – Norway Research Co-operation on Climate Change, the Environment and Clean Energy).

Hensikten med SANCOOP-programmet er å etablere grunnlaget for langsiktig forskningssamarbeid mellom Norge og Sør-Afrika.

Professor Okoh, Professor Mabinya og Dr. Nwodo fra Fort Hare besøkte Tromsø i november som en del av prosjektet “Development of efficient bioflocculants by exploring the microbial diversity of South African Eastern Cape Province for Novel Bioflocculants”. I GenØk ledes dette prosjektet av Arinze Okoli.

Flokkulanter er mye brukt i behandling av spillvann og andre industrielle utslipp. De er også anvendt til utvinning av suspenderte stoffer fra oppløsninger. I motsetning til uorganiske flokkuleringsmidler, som ikke er biologisk nedbrytbare og som har blitt knyttet til en rekke humane helseproblemer, er bioflokkulanter ikke giftige, de er biologisk nedbrytbare og dermed miljøvennlige. Bioflokkulanter er derfor foretrukket fremfor syntetiske flokkulanter i behandling av vann og spillvann. Dette prosjektet fokuserer på de unike og varierte marine miljøene i Eastern Cape-provinsen i Sør-Afrika som en mulig kilde til nye bioflokkulanter.