Kronikk i Nordlys: Mer åpen bioteknologi

25.09.2014

sprouts on test tubeKronikk publisert i Nordlys 26. august 2014. Kronikken er skrevet av konstinuert direktør Anne I. Myhr ved GenØk – Senter for biosikkerhet og direktør for Bioteknologirådet Sissel Rogne.

Bioteknologi er med på å forandre oppdrettsnæringen, helsevesenet og landbruket. Bioteknologien har hjulpet oss med å få bedre forståelse av hvordan våre gener er bygget opp, og ikke minst, regulert. I tillegg er det et verktøy som gjør at vi i dag kan forandre gener og vi kan lage nye gener som ikke finnes i naturen. Dette gjør at vi kan få organismer med kanskje helt nye egenskaper. For å sikre en samfunnsmessig relevant utvikling er viktig å sikre at bioteknologisk forskning og næringsutvikling i Norge preges av en kultur for samarbeid, åpenhet og kunnskapsdeling.

Fra it-bransjen ser vi hvordan delings- og åpenhetskulturen har skapt suksessrike produkter som nettleksikonet Wikipedia og operativsystemet Android. Følgende tiltak kan være et bidrag til en lignende utvikling innen bioteknologi:

  • Åpenhet og delbarhet må være ett av målene for statlig finansiert forskning på bioteknologi.
  • Finansiering av grunnforskning som kommer alle til gode må prioriteres.
  • Vi må sikre regler for patentering som beskytter reell nyskapning, samtidig som vi hindrer brede patenter av den typen som de siste årene har skapt juridiske konflikter mellom store it-selskaper og blitt en bremsekloss for videre nyskapning.

Vi ser et internasjonalt forbilde i organisasjonen BioBricks, som arbeider for å bygge en samling av fritt tilgjengelige og standardiserte biologiske deler som forskere over hele verden kan benytte seg av. Derfor har vi invitert den amerikanske forskeren Drew Endy, en av stifterne av BioBricks, til Tromsø 28. august for å holde en gjesteforelesning om sitt arbeid for mer åpenhet og kunnskapsdeling. Vi håper dette kan være starten på en fruktbar debatt som gjør at bioteknologisk kunnskapsutvikling også i framtida bidrar til næringsutvikling og til å forbedre folks hverdag – i Nord-Norge og resten av landet.

Sissel Rogne og Anne Ingeborg Myhr