Sofie Furuholmen-Jenssen

Tittel: Forsker III
Telefon: +47 77 62 28 87
E-post: sofie.furuholmen-jenssen@genok.no

Ida Sofie Furuholmen-Jenssen har en master i biomedisin fra UiT (2017) med tittelen “The oncoproteins gelsolin, periostin and thrombospondin are enriched in Merkel cell carcinoma exosomes, and their promoter activity is stimulated by Large T-antigen of Merkel cell polyomavirus”.

I løpet av bachelor og masterprogrammet har hun fått erfaring med en rekke molekylærbiologiske og mikrobiologiske metoder, samt arbeid med mammalske cellekulturer. Hun har også hatt et internship hos det bioteknologiske firmaet ArcticZymes der hun primært jobbet med utviklingen av et varmelabilt enzym.

Hos Genøk er Sofie tilsatt ved et prosjekt som omhandler antibiotikaresistens i miljøet, der forekomsten av antibiotikaresistensmarkørgener detekteres i prøver fra reinsdyr.