Magnus Støback Bjørsvik

Tittel: Forsker III
Telefon: +47 77 62 07 29
E-post: magnus.bjorsvik@genok.no

Magnus har en mastergrad i marin bioteknologi fra universitetet i Tromsø. I ett og et halvt år er han tilknyttet School of Environmental Sciences and Development ved North-West University i Sør-Afrika. Der er han involvert i prosjekter som skal kartlegge mikrobiell samfunnsstruktur og antibiotikaresistens i elver og våtmarker i provinsen. Oppholdet er del av et forskerutvekslingsprogram i regi av GenØk og Norsk Fredskorps.