Julia F. Eggert

Julia F. Eggert

Tittel: Forsker III
Telefon: +47 77 64 66 77
Faks: +47 77 64 61 00
E-post: julia.eggert@genok.no

Julia har en mastergrad i biologi fra Universitetet i Bayreuth i Tyskland inkludert ett år ved Universitetet i York i Storbritannia som utvekslingsstudent. Hennes vitenskapelige bakgrunn er i mikrobiologi, biokjemi og plantefysiologi og masteravhandlingen hennes handler om bakterien carboxidotrophic. Julias forskningsinteresser i dag er spesielt knyttet opp mot den molekylære bakgrunnen for, og konsekvenser av genmodifiserte organismer.