Jan Husby

Tittel: Seniorrådgiver
Telefon: +47 73 92 09 24
Mobil: +47 48 04 57 33
E-post: jan.husby@genok.no

Jan Husby Cand. Scient. i Zoologi/øko-fysiologi fra Universitetet i Trondheim. Han er også utdannet agronom. Ved GenØk – Senter for Biosikkerhet jobber han som seniorrådgiver og han har jobbet med biosikkerhet siden 1990, inkludert 14 år i Direktoratet for naturforvaltning. Husby har deltatt i flere arbeidsgrupper og komiteer om biosikkerhet, inkludert Nordisk Råd, Europarådet, European Standardisation Organisation, European Science Foundation og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Han har også vært medlem av Bioteknologinemnda og deltatt som en av Norges delegater i forhandlingene rundt Cartagena Protokollen 

Cartagenaprotokoll og Biosikkerhet