Frøydis Gillund

Tittel: Forsker II (10 %)
Telefon: +47 77 64 69 58
Mobil: +47 94 86 22 25
E-post: froydis.gillund@genok.no

» Last ned CV

Frøydis Gillund har Master i Naturforvaltning fra Universitetet for Miljø og Biovitenskap (på Ås), samt grunnfag i Utvikligsstudier fra Høyskolen i Oslo. Hun begynte som doktorgradsstipendiat hos GenØk Senter for Biosikkerhet i 2006. Tittelen på doktorgradsavhandlingen er:  “Mapping Uuncertainties in Policy- Relevant Science – Treating Modern Biotechnology in Aquaculture with Precaution”.  Frøydis er spesielt interessert i håndtering av vitenskapelig usikkerhet i forskning og forvaltning, vitenskapelig uenighet og eksperters rolle i risikovurdering og beslutningstakning, deltagende metoder for risikovurdering, samt etiske og sosiale spørsmål knyttet til bruk av genmodifiserte organismer.  Doktorgradsarbeidet omhandlet forskere og forvalteres forståelse og håndtering av vitenskapelig usikkerhet knyttet til bruk av moderne bioteknologi i fiskeoppdrett med et spesielt fokus på DNA vaksiner og genmodifisert fiskefôr. Etter avlagt doktorgrad har Frøydis arbeidet som forsker ved GenØk, på avdelingen for Samfunn Etikk og Økologi. Hun forsker på ulike problemstillinger knyttet til introduksjon av genmodifisert potet med økt motstandsdyktighet ovenfor tørråte i Norge. I tillegg har hun siden 2010 vært faglig koordinator for GenØk sine biosikkerhetskurs, både i Tromsø og i ulike deler av verden. Fra januar 2012 vil Frøydis jobbe som postdoktor på prosjektet: “Genetically Modified Potato with Late Blight Resistance – Deliberate Examination of Sustainability, Ethical and Social Aspects”.

Publikasjoner

Gillund, F.T., Nordgaard, L., Bøhn, T., Konestabo, S. H., Wikmark, O.G., Hilbeck, A. (2014). Selection of non-target testing organisms for ERA of GM potato with increased resistance to late blight. Eur. J. Potato Research, 56, (4), pp 293-324 DOI: 10.1007/s11540-013-9245-x

Gillund, F., Utskarpen, A., Myhr, A.I. (2014) Bærekraft ved dyrking av tørråteresistent GM potet. Biosafety Report, 2014/03

Gillund, F., Hilbeck, A., Wikmark, O.G., Nordgård, L. and Bøhn T (2013) Genetically Modified Potato with Increased Resistance to P. infestans – Selecting Test Species for Environmental Impact Assessment on Non-Target Organisms. Updated and extended version of Biosafety Report 2011/5. GenØk Biosafety Report 2013/05

Gillund, F., Hilbeck, A. and Wikmark, O.G. (2011) Genetically Modified Potato with Increased Resistance to P. infestans – Selecting Test Species for Environmental Impact Assessment on Non-Target Organisms. GenØk Biosafety Report 2011/05

Wickson, F., Gillund, F., and Myhr, A.I. (2012). Tratando as nanopartículas com precaução: reconhecendo a incerteza qualitativa na avaliação científica do risco. Política & Sociedade 11(20): 171-204.

Gillund, F and Myhr, A.I. (2010). Perspectives on Salmon Feed: A Deliberative Assessment of Several Alternative Feed Resources. Journal of Agricultural and Environmental Ethics. DOI 10.1007/s10806-010-9237-7

Gillund, F. Tonheim, T. Myhr, A.I. and Dalmo R., (2009) Introduction of DNA vaccines in aquaculture: Prospects and constraints. In Aquaculture Microbiology and Biotechnology; Volume 1, Montet D. and Ray, R.C. (eds) Science Publishers, Inc, NH, USA. pp. 159 – 183

Gillund, F., Dalmo, R., Tonheim, T.C., Seternes, T. & Myhr, A.I. 2008. DNA vaccination in aquaculture — Expert judgments of impacts on environment and fish health. Aquaculture 284: 25-34

Gillund, F., Kjølberg, K.A., Krayer von Krauss, M. & Myhr, A.I. 2008. Do uncertainty analyses reveal uncertainties? Using the introduction of DNA vaccines to aquaculture as a case. Science of The Total Environment 407: 185 -196

Gillund, F. og Myhr A.I.(2007) Vitenskapelig usikkerhet – etiske utfordringer for forskning og forvaltning. Etikk i Praksis / Nordic Journal of Applied Ethics. 99- 122

Kvakkestad V, Gillund F, Kjølberg KA, Vatn A (2007) Scientists` perspectives on the deliberative release of GM crops. Environmental Values 16:79-104

Gillund, F and Myhr, A. I. (2006) Uncertainty and precaution; challenges and implications for science and policy of DNA vaccines in aquaculture. Ethics and the policy of food, Kaiser, M. Lien, M. (eds) pp 180- 184, Wageningen Academic Publishers, The Netherlands.

Kvakkestad V, Gillund F, Kjølberg, KA (2005) Stor uenighet blant forskere i Skandinavia om miljøeffekter av å dyrke genmodifiserte planter. Forskningsnytt 3: 9-10

Populærvitenskapelige publikasjoner og formidling

Gillund, F. (2015) GM-potet kan gjøre potetbonden mer bærekraftig Forskning.no

Utskarpen, A. (2013) Nytt gen mot pengesluk. Intervju i Genialt 2- 2013

Cuhra, M., Gillund, F og Myhr, A (2013) Godt for gir god laks. Kronikk i Nordlys 23.09.13

Gillund, F (2011). I Avgjørelsens time. Leserinnlegg i Klasse Kampen, 23.11.11

Gillund, F. and Myhr A. I. (2010). Mange veier til bedre viten. Kronikk i Nordlys 29.09.10

Gillund, F (2010). Et spørsmål om objektivitet. Kronikk i Nordlys 21.01.10

Gillund, F (2009) Hva nå gener? Fra Allmakt til identitetskrise. Replikk 27: 13- 19.