Cathrine Brynjulfsen

Tittel: Administrasjonskonsulent
Telefon: +47 77 64 66 20
E-post: cathrine.brynjulfsen@genok.no

Cathrine har tidligere erfaringer og utdannelse i hotell- og reiselivsnæringen. Arbeidsområdene er spesielt rettet mot weboppdateringer, forskningskommunikasjon, koordinering kurs/seminarer, saksarkiv, prosjektrettet arbeid og assistanse ved eksternt besøk.