Berit Tømmerås

Tittel: Forsker III/Lableder
Telefon: +47 77 62 07 08
E-post: berit.tommeras@genok.no

Berit Tømmerås er ansatt som laboratorieleder i GenØk og har det daglige ansvaret for driften av laboratorievirksomheten. I tillegg til deltakelse i forskningsprosjekter, jobber hun med deteksjonsmetoder for påvisning av gen modifiserte planter.

Hun har sin arbeidsbakgrunn fra Universitetssykehuset i Nord-Norge og Universitetet i Tromsø og har bred erfaring i diagnostiske og eksperimentelle metoder, med hovedvekt på DNA / protein teknikker.

Berit har mastergrad i molekylær biologi fra Universitet i Tromsø med tittelen ”Analysis of glomerular target structures for nephritic anti-dsDNA antibodies playing central roles in lupus nephritis”. Hun har også ikke-biologiske fag som pedagogikk, prosjektstyring og organisasjonsteori.