Anne Ingeborg Myhr

Tittel: Direktør
Telefon: +47 77 64 46 42
Mobil: +47 95 42 90 15
E-post: anne.myhr@genok.no

» Last ned CV

Anne Ingeborg Myhr er direktør ved GenØk – Senter for biosikkerhet. Hun er sivilingeniør i bioteknologi fra NTNU, Trondheim, og har en doktorgrad fra Institutt for medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø. Hun har 11 års erfaring i prosjektledelse, og har vært veileder for både PhD- og master kandidater. Hennes forskningserfaring har hovedsaklig vært innenfor risikovurdering og risikohåndtering av GMO samt etiske, sosiale og juridiske aspekter (ELSA) knyttet til genteknologi. I løpet av de fem siste årene har forskningsfokus blitt utvidet til å omfatte miljø-, helse- og sosiale virkninger av nye bioteknologier inkludert syntetisk biologi og nanobioteknologi. Hun har vært medlem av den norske Vitenskapskomité for mattrygghet (VKM), den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap and teknologi (NENT), den etiske nemnda for patentsaker, NANOMAT programstyret i Norges forskningsråd og er i dag medlem av Nordisk komité for bioetikk. Internasjonalt har hun vært involvert i ulike problemstillinger knyttet til GMO, inkludert en EU ekspert arbeidsgruppe om GMO overvåking og relatert til sosio-økonomiske aspekter under Cartagena-protokollen om biosikkerhet.